Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12-2021

LifeScan is begaan met privacykwesties en wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. In dit privacybeleid kunnen wij naar onszelf verwijzen als "wij/we", "ons" of "onze", waarmee we LifeScan Global Corporation en haar dochterondernemingen bedoelen. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het LifeScan-bedrijf dat naast uw land staat vermeld, hier ("Verwerkingsverantwoordelijke"), behalve voor artsen/ diabetesverpleegkundigen die zich abonneren op LifeScan Diabetes Instituut, in dat geval is LifeScan Institute LLC de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit Privacybeleid beschrijft onze procedures die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of mobiele toepassing (zoals OneTouch Reveal®), die wordt bestuurd en beheerd door LifeScan, via welke u toegang hebt tot dit Privacybeleid (de "Diensten") of als u contact opneemt met ons klantenserviceteam. Indien de plaatselijke wetgeving in uw land vereist dat wij uw Persoonsgegevens op een andere manier verwerken, zullen wij ons aan die plaatselijke wetgeving houden. Lees dit gehele Privacybeleid door voordat u gebruik maakt van de LifeScan-diensten.

PERSOONSGEGEVENS

De term "Persoonsgegevens" in dit Privacybeleid omvat alle informatie die u als individu zou kunnen identificeren, hetzij direct (bijvoorbeeld uw naam) of indirect (zoals een IP- adres of een andere unieke identificator).

LifeScan kan mogelijk de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de Diensten gebruikt:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • demografische gegevens (zoals geboortedatum, geslacht);
 • medische gegevens (zoals type diabetes en behandelmethode, glucosewaarden, lichaamsbeweging en koolhydraatinname);
 • account-gerelateerde gegevens (zoals het wachtwoord dat u selecteert om de Diensten te gebruiken of het serienummer van apparaten die aan de account zijn gekoppeld);
 • betalings- of commerciële gegevens, zoals factureringsgegevens en eerder transactiegedrag;
 • gegevens over klachten of ongewenste voorvallen;
 • foto's, video's of stemopnames indien u bijvoorbeeld over uw gebruikservaring vertelt; en
 • uw voorkeuren (zoals communicatie, taal en tijdzone).

Wanneer u wordt gevraagd uw Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u ervoor kiezen deze niet te verstrekken, maar indien u hiervoor kiest kan dat ons belemmeren om u bepaalde delen van de Diensten te verstrekken.

Als u informatie verstrekt over iemand anders dan uzelf (bijvoorbeeld als u een verzorger, ouder of voogd bent, of een zorgmedewerker die informatie over een patiënt verstrekt), dan bevestigt u voor ons dat u een wettelijk vereiste machtiging, toestemming of andere rechtmatige bevoegdheid hebt om de informatie van de andere persoon te delen en door ons te laten gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Als u een arts/diabetesverpleegkundige bent, kan LifeScan mogelijk de volgende gegevens verzamelen:

 • uw beroepskwalificaties, onderwijs- en beroepsgeschiedenis, beroeps- en regeringsbetrekkingen, cv-informatie, talenkennis, informatie over publicaties waaraan u hebt meegewerkt;
 • informatie over de programma's, producten en activiteiten van LifeScan die u heeft gebruikt;
 • gegevens over onze interacties met u, het voorschrijven van onze producten door u en eventuele overeenkomsten die u met LifeScan heeft of had, inclusief betalings- of andere financiële gegevens;
 • informatie die is verzameld in verband met evenementen, opleidingen of activiteiten van LifeScan die u hebt bijgewoond of waarbij u betrokken bent geweest; en
 • openbare informatie, zoals licentie-informatie en andere due diligence-gerelateerde informatie.

Wij kunnen mogelijk de door u verstrekte informatie combineren met informatie afkomstig uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld sociale media of openbare bronnen.

HOE LIFESCAN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

LifeScan verzamelt Persoonsgegevens op een aantal verschillende manieren, waaronder:

 • rechtstreeks via u of uw gemachtigde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een account voor een van de Diensten;
 • wanneer u een van onze Diensten gebruikt;
 • wanneer u uw profiel op sociale media deelt met LifeScan of dit gebruikt om contact met ons op te nemen;
 • wanneer u reageert op enquêtes of promoties van LifeScan, indien toegestaan;
 • wanneer u contact opneemt met LifeScan voor assistentie van de klantenservice;
 • wanneer u klachten of informatie over ongewenste voorvallen deelt met LifeScan;
 • wanneer u derden machtigt om uw informatie aan ons te verstrekken;
 • van andere producten, diensten of toepassingen die zijn geïntegreerd met onze Diensten (zoals bijvoorbeeld wanneer een product, dienst of toepassing van een derde partij is gekoppeld aan onze Diensten of vice versa);
 • uit openbare informatiebronnen of informatiebronnen van derden;
 • van externe dienstverleners of onze zakenpartners;
 • van sociale media, bijvoorbeeld bij het vermelden van een LifeScan-product of -dienst in een Tweet. Wij raden u aan het Privacybeleid te lezen van de sociale- mediaplatforms die u gebruikt;
 • als u een arts/diabetesverpleegkundige bent, als u contact hebt met een van onze vertegenwoordigers, een online of live evenement bijwoont, zoals een conferentie, een opleiding of een vergadering van de adviesraad; en
 • indirect door middel van traceringstechnologieën, inclusief na verloop van tijd en op websites en online diensten van derden. U kunt hierover hier meer lezen. Wij kunnen ook automatisch informatie over u verzamelen uit interacties met de website, van analysepartners en van anderen.

HOE LIFESCAN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Wij verwerken uw medische gegevens wanneer u de Diensten gebruikt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen om:

 • uw account op onze Diensten te beheren;
 • onze producten of de Diensten aan u te verschaffen;
 • u klantenservice te bieden; en
 • u belangrijke informatie te sturen over onze relatie met u of over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden en andere beleidsvormen of administratieve informatie, zoals gepland onderhoud of downtime.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wanneer dit noodzakelijk is in onze legitieme belang om:

 • ons bedrijf te beheren;
 • onze producten en Diensten te verbeteren;
 • te antwoorden op uw vragen en uw verzoeken in te willigen, zoals bij het toezenden van door u gevraagde documenten of bij e-mailwaarschuwingen;
 • u uit te nodigen om feedback te geven over onze producten en/of diensten;
 • uw ervaring te personaliseren wanneer u met ons communiceert;
 • marktonderzoek, analyses of segmentering uit te voeren, zodat wij uw behoeften beter kunnen begrijpen en zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes kunnen begrijpen en onze communicatie op u kunnen afstemmen;
 • in verband met onze inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging; en
 • om de continuïteit van de dienstverlening aan u te waarborgen indien wij een deel van ons bedrijf verkopen, toewijzen of overdragen, of een relatie met een distributeur aangaan.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten of de producten en diensten van geselecteerde externe partners, op voorwaarde dat u zich heeft aangemeld om dergelijke communicatie te ontvangen, daar waar een opt-in wettelijk vereist is. Indien u heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen, is uw toestemming onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of indien nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen:

 • om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan LifeScan is gebonden, zoals het melden van klachten of ongewenste voorvallen; anticorruptie; naleving van handelsvoorschriften of transparantieverplichtingen voor artsen/ diabetesverpleegkundigen; en
 • om LifeScan te verdedigen tegen huidige, potentiële of dreigende rechtszaken.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken, met uw toestemming.

HOE LIFESCAN PERSOONSGEGEVENS DEELT

Wij kunnen mogelijk uw Persoonsgegevens delen:

 • met andere LifeScan-bedrijven voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. De verantwoordelijke voor het beheer van uw Persoonsgegevens is echter de verwerkingsverantwoordelijke. U vindt een lijst van LifeScan-bedrijven hier.
 • met uw bevoegde arts/diabetesverpleegkundige (zoals een kliniek, apotheek of arts/ diabetesverpleegkundige), betaler of aan andere externe partijen die u toegang geeft tot uw Persoonsgegevens. Sommige van onze Diensten staan u toe om alle informatie die u binnen de betreffende Dienst invoert te delen of om bepaalde informatie te delen met een familielid, vriend of verzorger;
 • wanneer u ons daarvoor toestemming geeft, bijvoorbeeld bij derde partners met wie wij een co-branded of co-marketed promotie aanbieden;
 • met onze externe dienstverleners die diensten aan u of ons verlenen, zoals webhosting en -moderation, hosting van mobiele applicaties, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantenservice, e-mail- en direct-mailbezorgingsdiensten, creditcardverwerking, controlediensten en andere diensten, om hen in staat te stellen diensten aan u of ons te verlenen;
 • met derden of zakenpartners wanneer u ervoor kiest hun producten of diensten te integreren met de Diensten;
 • met een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure);
 • met derden of dienstverleners die betrokken zijn bij het aanbieden van reclame en analysediensten;
 • voor onze zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze website, het verbeteren van onze producten en diensten, het vaststellen van gebruikstrends, waar toegestaan, het personaliseren van uw ervaring door u producten en aanbiedingen te presenteren die op u zijn afgestemd, en het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes;
 • zoals verder aan u beschreven op het moment van verzameling;
 • Indien u een OneTouch® Solutions-gebruiker bent, zullen wij uw Persoonsgegevens delen met:
  • derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestellingen, zoals bijvoorbeeld om samen te werken met onze dienstverleners van voorschriften, verzendingen en logistiek.
  • onze zakelijke partners, bijvoorbeeld wanneer u onze Diensten koppelt aan een product, applicatie of dienst van een partner (of vice versa).
 • Als u een OneTouch Reveal® Plus-gebruiker bent, zullen wij:
  • uw Persoonsgegevens delen met Welldoc Inc. ("Welldoc"), dat samen met ons het OneTouch Reveal® Plus-platform beheert. Welldoc ontvangt uw Persoonsgegevens rechtstreeks. Bij registratie van een OneTouch Reveal® Plus-account zullen wij WellDoc, Inc. voorzien van 30 dagen van eerdere OneTouch Reveal® informatie zoals glucosespiegels, dieet en trainingsgeschiedenis. WellDoc's gebruik van uw Persoonsgegevens verzameld door of geupload naar OneTouch Reveal® Plus valt onder WellDoc's Privacy Beleid.
  • uw registratiegegevens gebruiken om een OneTouch Reveal®-account voor u aan te maken als u die nog niet had. Een dergelijke account zal voor u afzonderlijk toegankelijk zijn, zelfs als u geen toegang meer hebt tot OneTouch Reveal® Plus.
  • uw Persoonsgegevens te delen met andere derde partijen waarbij u kiest om uw account te integreren of met wie u kiest uw Persoonsgegevens te delen.

Daarnaast kunnen wij via onze Diensten verzamelde informatie gebruiken en bekendmaken indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief de wetgeving buiten uw land van verblijf; (b) om te voldoen aan een gerechtelijke procedure; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om de activiteiten van bedrijven uit de LifeScan-groep te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

ANDERE PRODUCTEN, DIENSTEN EN APPS

De Diensten kunnen functies bevatten die koppelingen naar of integraties met de producten, diensten of apps van onze zakelijke partners ("Partner Apps") mogelijk maken. Indien u gebruik maakt van Diensten die dergelijke functies bevatten, bepaalt het privacybeleid van onze zakelijke partners hoe zij omgaan met uw Persoonsgegevens in verbinding met dergelijke Partner Apps, terwijl dit Privacybeleid zal blijven bepalen hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van onze zakenpartners, en u dient het privacybeleid van de toepasselijke Partner App te lezen alvorens dergelijke functionaliteit te gebruiken.

E-MAILCOMMUNICATIE

Indien u hiermee instemt, kunnen wij u e-mailberichten sturen ter promotie van onze Diensten of met andere informatie over onze programma's en aanbiedingen. Zoals hieronder verder wordt beschreven bij "Uw Privacyrechten en -keuzes" kunt u zich op elk moment afmelden voor deze berichten door contact met ons op te nemen of door de functie "Mijn Account" of "Instellingen" te gebruiken, indien van toepassing.

COOKIES, INTERNETRECLAME EN ANDERE HULPMIDDELEN

Wij gebruiken permanente identificatielabels om u te verifiëren voor de Services, om te analyseren hoe de Diensten worden gebruikt, om informatie over uw gebruik van de Diensten te koppelen aan uw account, om de effectiviteit van onze berichtgeving te analyseren en om te helpen onze producten en de Diensten op u af te stemmen. Wij kunnen ook permanente identificatielabels gebruiken om u te identificeren op andere media of via uw gebruik van onze andere producten of de Diensten om ons aanbod op u af te stemmen en om verbeterde personalisatie en communicatie te bieden.

Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen zoals het browsertype, de tijd die op een website wordt doorgebracht, de bezochte pagina's en taalvoorkeuren. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om de navigatie te vergemakkelijken, de informatie doeltreffender weer te geven en om uw ervaring met het gebruik van een website te personaliseren. Wij gebruiken ook cookies om uw computer of apparaat te herkennen, wat uw gebruik van de Diensten vergemakkelijkt, bijvoorbeeld om te onthouden wat er in uw winkelwagen zit. Daarnaast gebruiken wij cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze Diensten om zo het ontwerp en de functionaliteit voortdurend te verbeteren, om te begrijpen hoe personen de Diensten gebruiken en om ons te helpen bij het oplossen van vragen over de Diensten. Cookies stellen ons verder in staat om te selecteren welke van onze advertenties of aanbiedingen het meest waarschijnlijk bij u in de smaak zullen vallen en deze te tonen terwijl u de Diensten gebruikt. Wij kunnen ook cookies gebruiken in online reclame om de reacties van consumenten op onze advertenties te volgen. Lees ons Cookiebeleid voor informatie over de gebruikte cookies en hoe u deze kunt uitschakelen.

U kunt weigeren deze cookies te accepteren door de instructies van uw browser te volgen; als u ze niet accepteert, kunt u echter enig ongemak ondervinden bij het gebruik van de Site. Bovendien is het mogelijk dat u van ons geen reclame of andere aanbiedingen ontvangt die relevant zijn voor uw interesses en behoeften. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org.

Gebruik van pixel tags, webbakens, clear GIFs, of andere soortgelijke technologieën. Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige webpagina's en HTML- geformatteerde e-mailberichten om, onder andere, de acties van gebruikers en e- mailontvangers te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten, en statistieken over gebruik en responspercentages op te stellen.

Analytics. Wij kunnen gebruik maken van bepaalde analyseproviders zoals Google Analytics en Firebase Analytics, die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie over het gebruik van de Diensten te verzamelen en te analyseren en om verslag uit te brengen over activiteiten en trends. De Diensten kunnen ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt meer te weten komen over de procedures van Google door te surfen naar: http://www.google.com/policies/privacy/partners en u afmelden door de Google Analytics opt- out browser add-on te downloaden, die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij gebruiken ook mobiele analysediensten, zoals het mobiele attributie- en analyseplatform van AppFlyer Inc, om inzicht te krijgen in het gebruik van de Diensten. Dit stelt ons in staat onze marketingcampagnes en hun prestaties te begrijpen, te beoordelen en aan te passen. Dit helpt ons bijvoorbeeld te begrijpen welke campagnes mensen ertoe brengen de Diensten te downloaden. U kunt meer te weten komen over de gegevensverwerking van AppsFlyer op: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. Als u zich wilt afmelden, ga dan naar: https://www.appsflyer.com/optout.

Retargeting van advertenties en afmelding. Wij proberen relevante advertenties aan te bieden door gebruik te maken van een veelgebruikte vorm van online reclame die bekend staat als "retargeting". Retargeting biedt advertenties op een website aan op basis van de activiteiten van een gebruiker op een andere, niet-verwante site. Om dit mogelijk te maken, kunnen LifeScan of haar leveranciers van reclamediensten gebruikmaken van een apparaat-ID, cookie, pixel, webbaken of soortgelijke technologie geplaatst door LifeScan of haar externe dienstverlener wanneer u onze Diensten bezoekt. Het plaatsen van deze cookies of andere technologieën op uw apparaat kan het mogelijk maken u op meerdere websites te identificeren.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen van uw online activiteiten voor reclamedoeleinden en voor het ontvangen van op uw gedrag afgestemde reclame door de onderstaande links te gebruiken, afhankelijk van uw regio:

Houd er rekening mee dat de keuzes die u maakt, specifiek zijn voor de browser en het apparaat waarop u dergelijke maatregelen uitvoert.

Wij kunnen gebruik maken van de aangepaste publiekstools van Facebook, waarmee wij u advertenties kunnen aanbieden wanneer u de platforms van Facebook gebruikt die voor u relevanter kunnen zijn. U kunt hier meer te weten komen over het privacybeleid van Facebook. Dit gebeurt door uw e-mailadres om te zetten in een uniek nummer dat Facebook genereert op basis van het e-mailadres dat u aan Facebook hebt verstrekt. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen in de secties "Advertentie-instellingen" en "Advertentievoorkeuren" van uw Facebook-account.

Op sommige pagina's van onze websites staan wij externe reclamepartners toe cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te gebruiken om informatie over uw activiteiten op die webpagina's te verzamelen of te ontvangen (bijv. uw IP-adres, bezochte pagina('s), tijdstip van de dag en cookie identifiers). Wij kunnen dergelijke informatie die we hebben verzameld ook delen met reclame- en analysebedrijven. Zij kunnen deze informatie gebruiken (en combineren met informatie die in de loop der tijd en via andere websites, apps of andere digitale diensten is verzameld) om gerichte advertenties te leveren.

Mobiele reclame-identificatiecontroles. Mobiele apparaten van Apple en Android genereren een advertentie-identificatiecode die door apps kan worden geraadpleegd en door adverteerders kan worden gebruikt op een manier die vergelijkbaar is met de manier waarop cookies op websites worden gebruikt. Apple en Android besturingssystemen bieden opties om tracking te beperken.

Do Not Track. Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie ("DNT") waarmee een gebruiker kan aangeven dat hij niet wil dat zijn online activiteiten worden gevolgd. Als u het vermogen van een website om cookies in te stellen beperkt, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruikerservaring. De DNT-functie is niet beschikbaar wanneer u toegang krijgt tot de Diensten via een mobiele applicatie in plaats van via de relevante website.

UW PRIVACYRECHTEN EN -KEUZES

Afhankelijk van de wetten in uw land, kunt u het recht hebben om:

 • uw toestemming in te trekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor direct marketing;
 • kopieën van uw Persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen;
 • onnauwkeurige of onvolledige informatie die wij over u hebben, te corrigeren;
 • te verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is onderworpen aan bepaalde uitsluitingen, zoals de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen;
 • de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit recht is aan bepaalde beperkingen onderworpen;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht is aan bepaalde beperkingen onderworpen;
 • ons te vragen om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen; en
 • een klacht in te dienen bij een privacytoezichthouder.

Om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij eisen dat u bewijs levert om uw identiteit te bevestigen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken. Wij zullen op uw verzoek reageren binnen de toepasselijke wettelijke termijn.

Als u geen marketing e-mails meer wenst te ontvangen van LifeScan, kunt u uw voorkeuren bijwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van uw Klantenservice contact@onetouch.be (Link stuurt e-mail) of, wanneer de functie "Mijn account" of Instellingen beschikbaar is, kunt u daar uw marketingvoorkeuren bijwerken. Als u ervoor kiest om dergelijke berichten niet te ontvangen, kunnen wij u nog steeds service- gerelateerde aankondigingen sturen, zoals wijzigingen in het Privacybeleid, gepland onderhoud of downtime.

Als u een arts/diabetesverpleegkundige bent en niet langer informatie van het LifeScan Diabetes Instituut wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren bijwerken in uw ledenprofiel op www.lifescandiabetesinstitute.com of door u hier af te melden.

NIET-IDENTIFICEERBARE, PERMANENT ANONIEM GEMAAKTE EN GEAGGREGEERDE GEGEVENS

Wij kunnen de gegevens die wij over u verzamelen niet-identificeerbaar maken. Wij kunnen deze gegevens gebruiken of delen met derden om analyses en onderzoek uit te voeren, voor productontwikkeling of -verbetering, en voor andere compatibele doeleinden of zoals anderszins bij wet is toegestaan. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook permanent anonimiseren, zodat het volgens de relevante wetgeving niet langer om persoonsgegevens gaat. Na permanente anonimisering kunt u nooit meer worden geïdentificeerd en zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar. Wij kunnen dergelijke geanonimiseerde gegevens gebruiken of delen voor statistische analyse, klinisch onderzoek, demografische analyse of andere soortgelijke activiteiten. Wij kunnen permanent geanonimiseerde gegevens exporteren en verwerken in elk land waar wij of een van onze dienstverleners of zakenpartners actief zijn. Wij kunnen deze gegevens ook combineren of aggregeren met andere gegevens van derden die wij over u verzamelen.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN EN HOE WIJ ZE BEVEILIGEN

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan LifeScan is gebonden.

LifeScan gebruikt verschillende technische, organisatorische en administratieve maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang. Wanneer wij bijvoorbeeld uw medische Persoonsgegevens via onze Diensten verzenden, gebruiken wij encryptietechnologie. Ook wanneer onze diensten communiceren met onze analyseproviders, wordt er encryptie gebruikt. U dient zich er echter van bewust te zijn dat het niet mogelijk is te garanderen dat elke gegevensopslag of transmissiemethode 100% veilig of foutloos verloopt.

VEILIGHEIDS- EN ANDERE TOEZICHTRAPPORTAGE

Om de veiligheid van medische hulpmiddelen te waarborgen, zijn fabrikanten wettelijk verplicht bepaalde klachten en mogelijke ongewenste voorvallen aan toezichthouders te melden. LifeScan mag deze informatie delen met andere LifeScan-bedrijven in andere landen, haar dienstverleners of zakenpartners die helpen bij het onderhoud en de exploitatie van de klachtendatabase van LifeScan.

In sommige gevallen is LifeScan niet de wettelijke fabrikant van de hulpmiddelen die wij promoten of beschikbaar stellen; in die gevallen zijn wij verplicht om gegevens over klachten en mogelijke ongewenste voorvallen door te geven aan de wettelijke fabrikant van het hulpmiddel, zodat deze de kwestie kan melden bij de toepasselijke regionale of nationale regelgevende instanties, waaronder instanties die mogelijk andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan de wetten die in uw land van toepassing zijn.

In voorkomend geval hanteert LifeScan modelcontractbepalingen van de Europese Unie (of gelijkwaardige maatregelen) met de partij buiten de Europese Economische Ruimte die de persoonsgegevens ontvangt. Een exemplaar van de desbetreffende modelcontractbepalingen is op verzoek verkrijgbaar.

LifeScan verwerkt gegevens over klachten en ongewenste voorvallen om te voldoen aan wettelijke voorschriften waaraan LifeScan of haar zakenpartners zijn onderworpen.
Wanneer LifeScan voor deze doeleinden gezondheidsgegevens (een speciale gegevenscategorie) verwerkt, doet LifeScan dat om redenen van algemeen belang, namelijk het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen. Gegevens die worden verstrekt met het oog op de melding van klachten en/of ongewenste voorvallen zullen niet worden gebruikt voor direct marketing.

Indien u een arts/diabetesverpleegkundige bent, kan LifeScan wettelijk of op grond van gedragscodes van de sector verplicht zijn bepaalde betalingen of overdrachten van waarde aan artsen/diabetesverpleegkundigen (zoals vergoeding voor advies, reiskosten en andere toegestane uitgaven) te melden of openbaar te maken. Indien de plaatselijke wetgeving dit vereist, zullen wij uw identiteit, uw locatie en de aard en het bedrag van de waardeoverdracht of betaling bekendmaken.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Wanneer wij een link verschaffen naar een andere website of toepassing die geen eigendom is van of niet wordt beheerd door LifeScan, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke websites of toepassingen omgaan met uw Persoonsgegevens. Wij verzoeken u dringend het privacybeleid van de gelinkte website te lezen. De vermelding van een link naar een website of toepassing van derden betekent niet dat LifeScan die website of toepassing goedkeurt.

OVERDRACHTEN NAAR ANDERE LANDEN

Als multinational hebben wij activiteiten en dienstverleners die zich mogelijk niet in uw land bevinden. Door gebruik te maken van onze Diensten of, indien wettelijk vereist, door ons uw toestemming te verlenen, kan uw informatie worden verwerkt en/of opgeslagen buiten het land waar u woonachtig bent. De wetgeving inzake gegevensbescherming in die landen kan verschillen van de wetgeving in uw land. Er zijn passende contractuele en andere maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden doorgegeven aan LifeScan-bedrijven of derden in andere landen.

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte ("EER"): Sommige landen buiten de EER worden door de Europese Commissie erkend als landen met een passend niveau van gegevensbescherming (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, zorgen wij voor adequate maatregelen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is door de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of door een andere methode die door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Indien u de Diensten in het Koninkrijk Saoedi-Arabië gebruikt, erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat geen van de gegevens in de Diensten medische gegevens vertegenwoordigen volgens de wetten van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust rechtstreekse gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Sommige van de Diensten maken het mogelijk een ouder- of voogdaccount aan te maken waarmee de Persoonsgegevens van een kind door een ouder of voogd kunnen worden ingediend. Neem contact met ons op als u denkt dat een kind zijn of haar Persoonsgegevens rechtstreeks aan ons heeft verstrekt, zonder toestemming van een ouder, dan zullen wij deze verwijderen.

VS: KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Inwoners van Californië hebben bepaalde rechten op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Als inwoner van Californië hebt u het recht te weten welke informatie over u wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en aan wie deze wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder Persoonsgegevens de informatie verstaan die een bepaalde consument of een bepaald huishouden identificeert, daarmee verband houdt, beschrijft, daarmee in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs rechtstreeks of onrechtstreeks daaraan kan worden gekoppeld. Naast de rechten die elders in het Privacybeleid worden beschreven, hebben inwoners van Californië het recht om: (i) toegang tot hun Persoonsgegevens te vragen of deze te laten verwijderen; (ii) aanvullende informatie te vragen over de Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verkopen; (iii) te vragen dat hun Persoonsgegevens niet worden verkocht; en (iv) een kopie van hun Persoonsgegevens te krijgen. Deze kennisgeving is een aanvulling op de bovenstaande informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens.

In de afgelopen 12 maanden heeft LifeScan voor haar zakelijke doeleinden de volgende categorieën Persoonsgegevens verzameld en openbaar gemaakt. Deze persoonsgegevens zijn verzameld uit bronnen zoals uzelf rechtstreeks, zakelijke partners en derden, zoals hierboven nader beschreven bij "Hoe LifeScan Persoonsgegevens verzamelt":

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, contactinformatie en online- identificatiegegevens.
 • Informatie beschermd door California Civil Code Section 1798.80, subdivision (e), zoals namen, contactinformatie, financiële informatie, en informatie over de ziektekostenverzekering.
 • Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving, zoals leeftijd, afkomst en medische gesteldheid.
 • Commerciële informatie, zoals gegevens over gekochte producten of diensten.
 • Medische, gezondheids- en biometrische informatie, voor zover die informatie buiten het toepassingsgebied van andere toepasselijke wetgeving valt.
 • Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, zoals informatie over uw interacties met onze Diensten of advertenties.
 • Audio-, elektronische en visuele informatie, zoals uitspraken over de gebruikerservaring.
 • Professionele informatie en opleidingsinformatie, zoals informatie over medische specialismen.
 • Inzichten die wij afleiden uit de informatie die wij verzamelen, om profielen op te stellen die de voorkeuren, kenmerken, psychologische tendensen, aanleg, gedragingen, attitudes, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden van de consument weerspiegelen.
 • Andere informatie die wij van u verzamelen of die wij aan u bekendmaken, zoals beschreven in de rest van dit Privacybeleid.

Verkoop van persoonsgegevens. LifeScan verkoopt geen Persoonsgegevens in ruil voor geld, maar heeft in de afgelopen 12 maanden persoonsgegevens, zoals online- identificatoren en gegevens over internet- of soortgelijke netwerkactiviteiten, gedeeld met leveranciers van reclamediensten. Deze uitwisseling kan worden beschouwd als een verkoop volgens de CCPA.

Anonimisering: Wij kunnen van uw persoonsgegevens afgeleide, geanonimiseerde gegevens gebruiken of delen met derden om analyses en onderzoek uit te voeren, voor productontwikkeling of -verbetering, en voor andere compatibele doeleinden of zoals anderszins bij wet is toegestaan.

Uitoefening van rechten inzake toegang, gegevensportabiliteit en verwijdering: Om de hierboven beschreven toegangs-, gegevensportabiliteits- en verwijderingsrechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek in te dienen bij ons door onze klantendienst te bellen op 0800 15 325 (België) of per e-mail naar contact@onetouch.be (Link stuurt e-mail) .

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek indienen namens uw minderjarig kind.

U mag slechts tweemaal binnen een periode van 12 maanden een verifieerbaar consumentenverzoek tot toegang of gegevensoverdraagbaarheid indienen. Het verifieerbare consumentenverzoek dient:

 • Voldoende informatie te omvatten die ons in staat stelt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek zo gedetailleerd te beschrijven dat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken als wij uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben. Voor het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken.

Wij zullen de in een verifieerbaar consumentenverzoek verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker die het verzoek indient, te verifiëren.

Tijdsduur en vorm van antwoord: Wij streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te reageren op een verifieerbaar consumentenverzoek. Als wij meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen), zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingsperiode. Als u een account bij ons hebt, zullen wij onze schriftelijke reactie aan dat account bezorgen. Als u geen account bij ons heeft, zullen wij onze schriftelijke reactie per post of elektronisch afleveren, naar uw keuze. De informatie die wij verstrekken heeft alleen betrekking op de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de ontvangst van het verifieerbaar consumentenverzoek. In het antwoord dat wij geven, zullen wij ook de redenen uiteenzetten waarom wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor verzoeken om gegevensportabiliteit zullen wij een formaat kiezen om uw Persoonsgegevens te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en u in staat moet stellen de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar de andere over te dragen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbaar consumentenverzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij besluiten dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen wij u doen weten waarom wij tot dat besluit zijn gekomen en u een kostenraming geven voordat wij uw verzoek afhandelen.

Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van uw CCPA- rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij het volgende niet doen:

 • U goederen of diensten ontzeggen.
 • U andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten aanrekenen, onder meer door kortingen of andere voordelen toe te kennen, of boetes op te leggen.
 • U een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.
 • Suggereren dat u mogelijk een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten kunt krijgen, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten.

Wij kunnen u echter bepaalde financiële stimulansen bieden die zijn toegestaan door de CCPA en die kunnen resulteren in andere prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Elke door de CCPA toegestane financiële stimulans die wij aanbieden, zal in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw Persoonsgegevens en zal schriftelijke voorwaarden bevatten die de wezenlijke aspecten van het programma beschrijven.

Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande opt-in toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

KENNISGEVING VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE: HOE U EEN KLACHT INDIENT BIJ EEN TOEZICHTHOUDER, EN CONTACTGEGEVENS VAN DPO'S

Als u een inwoner van de Europese Unie bent of als u toegang hebt tot een van onze diensten vanuit de Europese Economische Ruimte, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont. De gegevens zijn hier te vinden.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") door een e-mail te sturen naar emeaprivacy@lifescan.com (Link stuurt e-mail) .

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

De onderneming die verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens onder dit Privacybeleid is:

Land Bedrijfsnaam en adres van Lifescan
België LifeScan Belgium BV, Nijverheidsstraat 13, B-2260 Oevel (Westerlo)
Wereldwijd LifeScan Institute, LLC, 20 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355

Voor vragen of klachten in verband met privacy kunt u een e-mail sturen naar het desbetreffende e-mailadres van de klantendienst in de bovenstaande tabel. U kunt ook schrijven naar onze privacy officer op: LifeScan Privacy Office, LifeScan Global Corporation, 20 Valley Stream Parkway, Malvern, Pennsylvania, 19355, Verenigde Staten van Amerika of een e-mail sturen naar: privacy@lifescan.com (Link stuurt e-mail) .

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden wijzigingen van kracht wanneer wij het herziene Privacybeleid op onze Diensten plaatsen en betekent uw voortgezet gebruik van de desbetreffende Dienst na deze wijzigingen dat u de desbetreffende wijzigingen aanvaardt. Als de wijzigingen belangrijk zijn, kunnen wij mogelijk een meer prominente kennisgeving publiceren om u te laten weten wat de wijzigingen zijn. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum naast "Laatst Bijgewerkt" die bovenaan dit Privacybeleid staat.

BE-GEN-2100010